Полтавські рятувальники провели презентацію свого структурного підрозділу!

Працівники Частини ліквідації нафтогазових фонтанів та спеціальних рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області з метою популяризації діяльності та підвищення престижу професії рятувальника серед підростаючого покоління, провели презентацію свого структурного підрозділу та повідомили про основні завдання.
Основні завдання Частини ліквідації нафтогазових фонтанів та спеціальних рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області:
Головним завданням частини ЛНГФтаСРР є виконання робіт по попередженню і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів та інших аварій у газовибухонебезпечному середовищі на об’єктах підприємств усіх форм власності нафтогазового комплексу України.
Предметом діяльності частини ЛНГФтаСРР є:
2.1. Надання практичної допомоги підприємствам, що обслуговуються, у проведенні профілактичної роботи з попередження виникнення газонафтоводопроявлень, відкритих нафтових і газових фонтанів, та їх ліквідація у разі виникнення на нафтових та газових свердловинах при бурінні, випробуванні, експлуатації та ремонті свердловин.
2.2. Проведення аварійно-рятувальних, складних аварійно-відновлювальних та інших робіт у газовибухонебезпечному середовищі із застосуванням ізолюючих дихальних апаратів при бурінні, випробуванні, експлуатації, ремонті свердловин, переробці та транспортуванні нафтогазопродуктів.
2.3. Рятування людей при аваріях, отруєннях, які можуть відбуватися під час виникнення нафтових і газових фонтанів та вжиття заходів щодо попередження та ліквідації небезпеки, що загрожує населеним пунктам, які розташовані поблизу відкритих нафтових і газових фонтанів.
2.6. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог Єдиних технічних правил ведення робіт при бурінні свердловин та експлуатації нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, інструкцій та інших нормативних документів.
2.7. Обстеження об’єктів і територій підприємств нафтогазового комплексу з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій.
2.8. Надання пропозицій підприємствам, що обслуговуються, щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки.
2.12. Участь у монтажі противикидного обладнання при будівництві та ремонті свердловин та навчання працівників бурових бригад та бригад ремонту підприємств безпечному проведенню монтажу на діючих свердловинах.
2.13. Вивчення виробничої обстановки, техніки та технології робіт на об’єктах  підприємств, які обслуговуються, з метою розроблення та здійснення заходів попередження виникнення відкритих нафтових і газових фонтанів та інших аварій у газовибухонебезпечному середовищі, а також швидкої та ефективної їх ліквідації.
2.14. Проведення ремонту та технічного обслуговування противикидного обладнання та інших засобів, призначених для попередження і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів.
2.15. Підготовка заявок на розроблення і виготовлення технічних засобів для попередження і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів, складання нормативної та методичної документації для підрозділів з ліквідації НГФ.
2.17. Виконання робіт за допомогою спецтехніки (буровий агрегат, дизель-електростанція, насос, компресор, тощо).
2.18. Участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються, до проведення робіт з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, участь в організації виконання заходів щодо посилення протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
2.29. Розроблення, вивчення, здійснення і впровадження прогресивних методів організації робіт по попередженню виникнення і ліквідації аварій, викидів, відкритих нафтових і газових фонтанів, проведення єдиної технічної політики у справі попередження та безпечної ліквідації аварій та відкритих фонтанів, їх наслідків та рятування людей.
2.31. Надання платних послуг згідно чинного законодавства.

Підвищення престижу роботи рятувальника та популяризація її відповідальності – є невід’ємною частиною нашої роботи, вважає керівництво Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. 10921131112911281119111411121109110110991096109410891082107910781077107210701068