• +38 0532 61-13-10
  • arzsp@pl.dsns.gov.ua
  • Полтава, Україна

Діяльність навчального пункту

На сьогоднішній день навчальний пункт є закладом професійної (професійно-технічної) освіти, та має Ліцензію МОН для проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації з робітничих професій.

Доводимо до уваги майбутніх слухачів професійно-технічного навчання, що прийом на навчання до Навчального Пункту АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області проводиться згідно Правил прийому на 2023 рік. Будь ласка, зверніть увагу на План-графік професійної підготовки з робітничих професій НП СП ГУ ДСНС України в Полтавській області.

Головними завданнями навчального пункту є:
Професійно-технічне навчання працівників аварійно-рятувальних служб за десятьма професіями;
• курсове Навчання з питань протифонтанної безпеки працівників нафтогазовидобувної промисловості;
• курсове Навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) робітників різних сфер підприємницької діяльності;
Курси цільового призначення специфічного напряму на замовлення підприємств, організацій виходячи з можливостей підрозділів аварійно-рятувального загону.
Навчальний пункт пройшов ліцензування в Міністерстві освіти і науки України на право надання освітніх послуг, щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників. (див. реєстр суб’єктів освітньої діяльності освіти, що надає професійно-технічну освіту).

Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників та особового складу аварійно-рятувальних підрозділів, передбачають систематичне набуття ними вмінь виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності свого професійного спрямування, а також нової спеціальності або нових професійних знань, вмінь та навичок, які необхідні при виконанні посадових обов’язків та у разі переміщення особи на іншу роботу, на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня і практичного досвіду.

Штат Навчального пункту укомплектований досвідченими фахівцями, які мають відповідний рівень освіти, практичний досвід проведення аварійно-рятувальних робіт та робіт з ліквідації відкритих фонтанів і право проводити навчання по робітничим професіям, зазначеним в Ліцензії та підготовку кваліфікованих робітників.
По штатній розстановці у Навчальному пункті – 10 посад: начальник Навчального пункту, старший викладач-методист, викладач – 4 посади, старший майстер виробничого, майстер виробничого навчання – 3 посади.

Для проведення навчання у Навчальному пункті АРЗ СП є:
– навчальна аудиторія на 25 місць з професійної підготовки газорятівників, респіраторників з ліквідації газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів;
– навчальна аудиторія на 25 місць з професійної підготовки рятувальників, стропальників;
– 2 навчальні аудиторії на 25 місць кожна з професійної підготовки пожежних-рятувальників, машиністів насосних установок;
– навчальна аудиторія на 25 місць з домедичної підготовки;
– комп’ютерний клас на 10 учбових місць;
– постійний доступ до мережі „Internet”, для отримання інформації, що стосується сучасних засобів захисту та способів безпечного виконання робіт, тощо.

Питання щодо проведення серцево-легеневої реанімації відпрацьовуються за допомогою тренажера „Basic Baddy”.

В процесі навчання за спеціальностями використаються навчальні відеофільми, слайдпрезентації та таблиці.

Для відпрацювання практичних питань у АРЗ СП є:
– спеціальний навчальний полігон, оснащений зразками спеціального обладнання, інструменту і пристосувань, що застосовуються при ліквідації газонафтоводопроявлень і відкритих фонтанів;
– навчальний полігон, де рятувальники та газорятівники відпрацьовують прийоми виконання аварійно-рятувальних робіт в засобах захисту органів дихання із застосування табельного оснащення та окремого обладнання;
– діюча бурова установка Уралмаш-3Д, де газорятівники та респіраторники вивчають способи і варіанти методів ліквідації газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів;
– діюче учбове устя для наведення протифонтанного обладнання на фонтануючу газову чи нафтову свердловину;
– зразки протифонтанного обладнання з розрізами їх складових вузлів та частин для більш детального їх вивчення;
– діючий макет пристрою для гідравлічного наведення комплекту противикидного обладнання на фонтануючу свердловину;
– термодимова камера для вдосконалення навичок застосування ЗІЗ та аварійно-рятувального оснащення умовах задимленості та підвищеної температури (теплові тренування);
– водоймище для відпрацювання проведення аварійно-рятувальних робіт на воді;
– спортивний зал, облаштований штучним скеледромом, що використовується для проведення практичних занять та відпрацювання прийомів з використанням альпіністського спорядження незалежно від погодних умов та пори року;
– комплекти альпіністського спорядження.

Технічна бібліотека Навчального пункту АРЗ СП має близько 3200 підручників, навчальних посібників, керівних документів з питань діяльності аварійно-рятувальної служби та охорони праці, методичних розробок, що використовуються командно-начальницьким складом та викладачами для підготовки та проведення занять, а також для користування слухачами в період самопідготовки.

Виробниче навчання проводиться в аварійно-рятувальних підрозділах та безпосередньо на робочих місцях на оперативній базі АРЗ СП.

Кабінети для теоретичного навчання відповідають санітарно-гігієнічним нормам, обладнані згідно вимог навчальних планів і програм стендами, плакатами, схемами по безпечному веденню робіт.
В аварійно-рятувальних підрозділах АРЗ СП є в наявності все необхідне обладнання та інструмент для проведення виробничого навчання і практичної роботи по відповідним професіям.

Встановлена тісна взаємодія між Навчальним пунктом АРЗ СП та Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, Полтавським технічним університетом імені Кондратюка, Полтавським нафтовим геологорозвідувальним технікумом, іншими організаціями та навчальними закладами з питань:
– вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду здійснення підготовки кадрів у галузі попередження та ліквідації газонафтоводопроявлень та відкритих фонтанів при бурінні, експлуатації і капітальному ремонті газових та нафтових свердловин, попередження і ліквідація надзвичайних ситуацій у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах;
– інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу;
– організації заходів щодо професійної орієнтації і відбору кандидатів до роботи в АРЗ СП;
– відповідності змісту навчання Державним стандартам освіти;
– організації науково-прикладних досліджень з проблем підготовки фахівців.

Навчальний пункт АРЗ СП  має свою сторінку на порталі Головного управління ДСНС у Полтавській області. 

Навчальний пункт розміщений в комплексі споруд АРЗ СП і займає 4-й поверх адміністративної будівлі, за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53, та в комплексі споруд ГУ ДСНС України у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1